Qualitätspolitik

Wysoka jakość oferowanych przez nas usług jest źródłem zaufania i zadowolenia naszych klientów oraz silnej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

Nadrzędnym celem spółki Promas jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie architektury wnętrz komercyjnych poprzez stałe dążenie do zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości usług.

Spółka Promas realizuje swoją politykę jakości poprzez:

 • nieustanne poszerzanie i unowocześnianie naszej oferty w odpowiedzi na zmienne trendy rynkowe i wymagania naszych klientów,
 • stosowanie materiałów certyfikowanych, zakupionych u wiarygodnych (sprawdzonych) dostawców,
 • projektowanie wnętrz zgodnie z normami unijnymi, budowlanymi, higieniczno-sanitarnymi, przeciwpożarowymi oraz BHP,
 • projektowanie wnętrz zgodnie z wymogami ich eksploatacji,
 • dbanie o rzetelną i terminową realizację zleceń,
 • konsekwentne wdrażanie i stosowanie procedur jakościowych,
 • stałe dążenie do udoskonalenia zaplecza technologiczno-produkcyjnego firmy,
 • ciągłe usprawnianie struktury administracyjno-organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • systematyczne inwestowanie w rozwój wiedzy i kwalifikacji zawodowych naszej kadry pracowniczej,
 • dbanie o przejrzystą i sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną firmy,
 • dbanie o klarowność oraz zgodność zasad i wartości, na których opiera się kultura organizacyjna spółki,
 • zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa i przyjaznych warunków pracy,
 • stymulowanie satysfakcji zawodowej, zaangażowania i poczucia wspólnoty pracowników,
 • stosowanie zasad etyki w kontakcie z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.

W roku 2008 Zarząd Spółki przyjął działania zmierzające do wdrożenia i stosowania na każdym stanowisku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. Działania te zakończyły się sukcesem – 20.07.09 Spółka Promas uzyskała certyfikat EN ISO 9001:2008.

Prownes Agata Skotnicka- Husiak | ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole | tel. +48 77 453 17 79 | tel. +48 609 626 830 | e-mail:biuro@prownes.pl
All rights reserved © PROWNES