Polityka jakości

Bezpieczeństwo

Obiekt użyteczności publicznej musi spełniać najwyższe wymagania pod kątem eksploatacji, norm technicznych oraz bezpieczeństwa. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na rygorystyczne wdrożenie tych wytycznych zgodnie z polskim i europejskim prawodawstwem, względami praktycznymi i estetycznymi. Codziennie staramy się, aby nazwa Prownes nieprzerwanie była synonimem profesjonalizmu i wysokiej jakości.

Profesjonalizm i uczciwość

W kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi stawiamy na profesjonalizm i uczciwość. Systematycznie angażujemy się także w sprawy społeczności lokalnej i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

All rights reserved © PROWNES