Finansowanie - Prownes

  Napisz do nas

  Finansowanie

  Prowadzenie i rozwój biznesu często wymaga podejmowania decyzji o konieczności modernizacji lub inwestycji w kolejny lokal. Proces inwestycyjny często wymaga pozyskania dodatkowego finansowania.
  Środki na daną inwestycję mogą pochodzić z kilku różnych źródeł, cała sztuka polega na odpowiednim dopasowaniu finansowania do poszczególnych etapów realizacji projektu i do możliwości spłaty zobowiązań.

  Dobrze przemyślane rozwiązania

  Na rynku usług finansowych dostępny jest szeroki wachlarz narzędzi umożliwiających inwestycję bez angażowania własnych środków lub przy ich braku.

  Oferujmy fachowe doradztwo i pomoc w optymalizacji źródeł finansowania projektu inwestycyjnego, co pozwoli Tobie na redukcję kosztów realizacji inwestycji.

  Należy pamiętać, że wybór właściwej formy finansowania skutkuje istotnymi konsekwencjami m.in. w jaki sposób zostaną one pozyskane, formą zabezpieczenia długu, jakie będą tego koszty lub jak wysokie będą obciążenia podatkowe.

  Nasza pomoc w tym zakresie polega na:

  • Zapoznaniu się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa klienta, przygotowanie strategii realizacji projektu
  • Przedstawieniu najkorzystniejszych sposobów pozyskania kapitału, opracowanie projektu modelu finansowego
  • Opracowaniu dokumentacji ofertowej dla inwestorów, analiza ofert od zainteresowanych finansowaniem podmiotów

  Projekt może być finansowany nie tylko za pomocą kredytu inwestycyjnego i środków własnych, ale również z dotacji unijnych, funduszy venture capital czy leasingu. Umiejętne połączenie kilku form finansowania na potrzeby danej inwestycji zwane jest montażem finansowym.
  Struktura finansowania jest pochodną wielu czynników, takich jak: branża, historia firmy czy doświadczenie zarządu.